NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

TIMPRISER OCH UTBILDNINGSKOSTNADER

Uppgifterna gäller från 2018-10-08. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats

Hyrpriser - flygtidsdebitering

Flygplan Privat Ex. Bränsleskatt Skoltimme*
SE-KIU 1 447 1 227 1 088
SE-MDZ 999 864 770
SE-VUL 775 675 603

En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen

Prova På & Introduktionsflygningar

Spaka Själv-arrangemang 850 per flygning + 150 per medföljande passagerare
Presentkort UL(á 30 min) 700
Presentkort övriga flygplan 2-4sits 900 + 150:- per medföljande passagerare
Provlektion inkl. instruktör UL 700
Provlektion inkl. instruktör LAPL & PPL 900

Flygutbildningskostnader - våren 2018

en kort sammanställning *

Typ av certifikat Ultralätt LAPL PPL
Flygskolan / klubben:
Kursavgifter/litt/mtrl 12 500 12 500 12 500
Flyglektioner 20 050 35 100 52 650
-med insatsrabatter 18 383 32 600 48 900
Transportstyrelsen:
Tillstånd 4 910 4 600 4 600
Teori/språk/radioprov 1 653 7 696 7 696
Uppflygning/certifikat 2 050 3 920 6 490
Summa kostnader 41 163 63 816 80 186
Med insatsrabatter 39 496 61 316 80 186

* kostnaderna är beräknade efter kursplanen för respektive utbildning

Medlemsinsatser - Rabatter

Medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån (fn 1 år) berättigar till reducerade timpriser
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-
Max insatsrabatt för skolning är 100:- pr timme