NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

TIMPRISER OCH UTBILDNINGSKOSTNADER

Uppgifterna gäller från 2019-10. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats

Hyrpriser - flygtidsdebitering

Flygplan Privat Ex. Bränsleskatt Skoltimme*
SE-KIU 1 497 1 277 1 129
SE-MDZ 1 044 909 808
SE-VUL 850 750 665
SE-BZT 1250 - -

En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen

Prova På & Introduktionsflygningar

Spaka Själv-arrangemang 900 per flygning + 200 per medföljande passagerare
Presentkort UL(á 30 min) 750
Presentkort övriga flygplan 2-4sits 950 +200:- per medföljande passagerare

Flygutbildningskostnader - våren 2019

en kort sammanställning *

Typ av certifikat Ultralätt LAPL PPL
Flygskolan / klubben:
Kursavgifter/litt/mtrl 14 250 14 250 14 250
Flyglektioner 21 300 36 225 54 338
-med insatsrabatter 19 633 33 725 50 588
Transportstyrelsen:
Tillstånd 4 910 4 600 4 600
Teori/språk/radioprov 1 765 7 764 7 764
Uppflygning/certifikat 2 050 3 920 6 490
Summa kostnader 44 275 66 759 87 441
Med insatsrabatter 42 608 64 259 83 691

* kostnaderna är beräknade efter kursplanen för respektive utbildning

Medlemsinsatser - Rabatter

Medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån (fn 1 år) berättigar till reducerade timpriser
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-
Max insatsrabatt för skolning är 100:- pr timme