NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

TIMPRISER OCH UTBILDNINGSKOSTNADER

Uppgifterna gäller från 2017-03-10. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats

Hyrpriser - flygtidsdebitering

Flygplan Privat Ex. Bränsleskatt Skoltimme*
SE-KIU 1 370 1 150 1023
SE-MDZ 965 830 742
SE-VUL 745 645 578

En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen

Prova På & Introduktionsflygningar

Spaka Själv-arrangemang 850 per flygning + 150 per medföljande passagerare
Presentkort UL(á 30 min) 700
Presentkort övriga flygplan 2-4sits 900 + 150:- per medföljande passagerare
Provlektion inkl. instruktör UL 700
Provlektion inkl. instruktör LAPL & PPL 900

Flygutbildningskostnader - hösten 2016

en kort sammanställning *

Typ av certifikat Ultralätt LAPL PPL
Flygskolan / klubben:
Kursavgifter/litt/mtrl 11 200 12 300 12 300
Flyglektioner 19 550 34 250 51 375
-med insatsrabatter 17 883 31 750 47 625
Transportstyrelsen:
Tillstånd 4 910 4 600 4 600
Teori/språk/radioprov 1 608 7 645 7 645
Uppflygning/certifikat 2 050 3 920 6 490
Summa kostnader 39 318 62 715 82 410
Med insatsrabetter 37 651 60 215 78 660

* kostnaderna är beräknade efter kursplanen för respektive utbildning

Medlemsinsatser - Rabatter

Medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån (fn 1 år) berättigar till reducerade timpriser
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-
Max insatsrabatt för skolning är 100:- pr timme