SNOWTAM


 
 

SNOWTAM 0221 – talet anger antalet snowtam som utfärdats för flygplatsen 

A   ESMS (ICAO flygplatskod)

B   Datum/klockslag UTC (mån/dag/tim/min)

C   Banans nummer (lägsta numret används t.ex 17 för RWY 17-35)

F   Typ av nederbörd, yta, effekt mm
      
Banan är indelad i tre lika långa delar
      SNOWTAM anger värden för varje tredjedel, åtskilda med snedstreck

          Följande koder beskriver banans beskaffenhet
          NIL           Torr och ren
          1                Fuktig
          2                Våt eller med vattenpölar
          3                Rimfrost (normalt < 1mm tjock)
          4                Torr snö
          5                Våt snö
          6                Slask (slush)
          7                Is
          8                Kompakt eller packad (rolled) snö
          9                Frusna hjulspår, kanter eller liknande , även ex från plogning.

Observera att det kan både vara olika och flera typer av beskaffenhet samtidigt på de tre delarna av banan och de rapporteras då från övre lagret ner till banan
Ex. /47/ anger att det är 4-torr snö ovanpå ett 7-islager 
och /17/ betyder 1-fuktig 7-isbeläggning

G       Medeltjockleken för rapporterat lager för varje tredjedel av banan
         
Kan inte tjockleken mätas anges detta med bokstäverna XX

 

H       Anger friktionsvärdet dvs bromsverkan
Tvåsiffriga värden visar att mätinstrument använts – ensiffriga att värdena uppskattats

Uppmätt frikton:                         Uppskattad friktion
   >40:                  God                                 5
39 – 36:               Medel/god                     4
35 – 30:               Medel                             3
29 – 26:               Medel/dålig                   2
   <25:                  Dålig                               1
                            Opålitlig*                       9              

 * Om 9-opålitlig anges beror detta på att bromsverkan ligger utanför det använda mätinstrumentets mätområde eller att intrumentet inte är godkänt för mätning av den aktuella typen av beskaffenhet/yta.


Om friktion/bromsverkan har mätts anges typ av mätutrustning med följande förkortningar:

BRD:   Brakemeter-Dynometer
GRT:    Grip Tester
MUM: Mu-meter
RFT:    Runway friction tester
SFH:    Surface friction tester (high pressure tires)
SFL     Surface friction tester (low pressure tires)
SKH    Skiddometer (high pressure tires)
SKL    Skiddometer (low pressure tires)
TAP     Tapleymeter 

Andra typer beskrivs i klartext.

 

N      Anslutande Taxibanans beskaffenhet i sin helhet  (ej tredjedelar)

R      Plattans ytbeskaffenhet

T       Kommentarer i klartext
         
Finns inga kommentarer visas inte T) i SNOWTAM

 

______________________________________________________________________

Exempel:


SNOWTAM 0193    A) ESMT    B) 12160748    C) 01    F) 91/91/91    H) 40/38/38 SKH

N) 91/MEDIUM    R) 91/MEDIUM   T) RWY AND TWY SANDED 

SNOWTAM nummer 193 för ESMT Halmstad 16 dec kl 08:48 lokal tidAvser bana 01 som rapporteras ha frusna spår/kanter på fuktig yta med uppmätt bromsverkan ”god” på första tredjedelen av banan och god/medelgod på övriga två delarBromsverkan är uppmätt med Skiddometer (högtrycksdäck)Taxibanan(N) och plattan(R) har samma typ av beläggning (91) och medelgod bromsverkan.

Rullbanan och taxibanan är sandade enl kommentar(T.