NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

PPL - Nordvästra Skånes Flygskola

Flygskolan vid Nordvästra Skånes Flygklubb är en av de flygskolor i Sverige som fått luftfartsverkets godkännande för att bedriva flygutbildning enligt gällande svenska och europeiska (EASA)regler

Vi bedriver utbildning till privatflygarcertifikat "Private Pilote License (PPL)" samt behörighet att flyga i mörker. Flygningen sker med våra moderna och välutrustade flygplan av typ LSA Sportstar RTC och Piper PA28.

Till vårt förfogande har vi en grupp lärare med mångårig erfarenhet av flygutbildning. Med privatflygarcertifikat får du och dina passagerare flyga i princip vart du vill över hela världen. Om ditt mål är att arbeta som pilot kan du vidareutbilda dig till att ta trafikflygarcertifikat. Hur utbildningen är upplagd och vad som krävs kan du läsa vidare om i texten nedan där vi kort beskriver upplägget

Vad krävs av dig?

Du måste ha fyllt 17 år för att få certifikatet utfärdat. Men det går att börja utbildningen så snart du når ner till pedalerna. liksom körkort fordras det för att få börja flyga, dels ett s.k. lämplighetsintyg som utfärdas av polismyndigheten, dels ett personbevis. Du måste även genomgå en läkarundersökning hos en flygläkare, men de medicinska kraven är i stort sett desamma som för körkort. Glasögon är i allmänhet inte något hinder och defekt färgseende innebär oftast enbart att sökanden får en viss begränsning i sitt certifikat.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen till privatflygare för att få ett s.k. "Private Pilot License (PPL)" är uppdelad på en teoretisk del och en praktisk del. Huvuddelen av den teoretiska delen sker på helger/kvällar enligt ett särskilt schema. Den praktiska flygträningen sker oftast parallellt med teorikursen och på dagtid. På så sätt omsätts hela tiden dina nya teorikunskaper i praktiken och vice versa.

Teori

Hos oss pågår den teoretiska utbildningen mellan oktober och april varje år med uppehåll vid de vanliga skolloven.
Du får räkna med att teoridelen kräver en del självstudier. Kursen omfattar ca 125 lektionspass.
Följande ämnen ingår, bestämmelser för civil luftfart, navigation, meteorologi, aerodynamik med flyglära, flygplan och motorlära, människans förutsättningar och begränsningar och radiotelefoni. Du genomgår ett antal teroriprov under kursen - med sikte på att klara Transportstyrelsens examinationsprov.
Du kan också välja att självstudier med tillgång till handledare och skolans olika prov och slutrepetitioner inför examinationsproven.

Proven skriver man numera här hos oss i NSF Flygskola via dator som är realtidsuppkopplad till Transportstyrelsen - bekvämt och flexibelt med resultatbesked direkt.

Praktik

Den praktiska skolflygningen skall omfatta minst 45 timmar, men runt 50 timmar kan anses som ett normalt antal flygtimmar för de allra flesta. Redan från första flygtimmen får du börja sköta rodren själv. Din flygskicklighet ökar successivt och innan du vet ordet av släpper flygläraren iväg dig på din första ensamflygning, en händelse som säkert gör ett bestående och underbart intryck på dig för alltid.

Så småningom får du göra allt längre utflykter på egen hand och en vacker dag är det dags för en uppflygning för certifikatet, ett prov som du säkert klarar med glans. Att någon misslyckas vid detta tillfälle är nämligen ytterst ovanligt. Flygläraren låter inga elever flyga upp om de inte är mogna för det.

Utbildningstiden pågår ofta över ett och ett halvt till tre år. Det är svårt att vara specifik då det finns elever som väljer tar sitt certifikat på sex månader och de som låter det ta fyra år eller mer. Man kan välja att dra ut lite på utbildningstiden för att sprida kostnaderna och minska de månatliga utgifterna. En del elever väljer att kombinera den praktiska skolflygningen med teoridelen. Men glöm nu för allt i världen inte bort att utbildningen omfattar lika mycket gemenskap och flygnöje som all framtida flygning med ett eget privatflygcertifikat.


Är du intresserad?

Ring gärna och snacka flygutbildning med oss, beställ tid för ett besök, se dig omkring på flygfältet och få mer information och råd eller boka en provflygning - tfn 042 342980

Du kan också mejla till flygskolan[AT]nsf.se

eller skicka in en intresseanmälan till oss direkt här >>  eller gör slag i saken och anmäl dig till den nya kursen för PPL redan nu.