NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

FlygklubbenNORDVÄSTRA SKÅNES FLYGKLUBB

Nordvästra Skånes Flygklubb bildades i Helsingborg 1939 och hette från början Hälsingborgs Flygklubb. Namnet ändrades till dagens "NSF" när verksamheten flyttades till Höganäs nya flygfält 1950.

Flygplatsen, ESMH, skötes idag på ideell basis helt av klubben som arrenderar mark och byggnader av kommunen och privat markägare.

Flygklubben är huvudman för två registrerade flygskolor, för Privatflygarcertifikat (PPL) respektive Ultralätt certifikat (UL)

Antalet medlemmar är ca 170 varav drygt 100 är aktiva piloter (nov 2013).

Mer specifik information via länkar i vänsterkolumnen...