NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

MEDLEMSKAP I NORDVÄSTRA SKÅNES FLYGKLUBB

Som medlem i Nordvästra Skånes Flygklubb har du tillgång till klubbens gemensamma lokaler och är välkommen att hyra inte bara flygklubbens egna flygplan utan också privatägda flygplan där klubben avtalat förmånliga hyresvillkor.


Medlemsavgifter 2019

Aktiv medlem (inkluderar medlemskap i KSAK) 1600
Skol-Ungdomsmedlem under 20 år (inkl medlemskap i KSAK) 750
Gästmedlem (med huvudmedlemskap i annan KSAK-flygklubb) 850
Passiv/stödjande medlem 200

Anm. Halva beloppen för att bli ny medlem efter 1 juli
Varje aktiv medlem deponerar dessutom varje år 400 sek som återbetalas efter fullgjord jourtjänstgöring


Anmälningsblankett för olika medlemskap finns här >>