NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

MEDLEMSKAP I NORDVÄSTRA SKÅNES FLYGKLUBB

Som medlem i Nordvästra Skånes Flygklubb har du tillgång till klubbens gemensamma lokaler och är välkommen att hyra inte bara flygklubbens egna flygplan utan också privatägda flygplan där klubben avtalat förmånliga hyresvillkor.


Medlemsavgifter 2023

Aktiv medlem (inkluderar medlemskap i KSAK) 1 750
Skol-Ungdomsmedlem under 20 år (inkl medlemskap i KSAK) 800
Gästmedlem (med huvudmedlemskap i annan KSAK-flygklubb) 900
Passiv/stödjande medlem 200

Varje aktiv medlem deponerar dessutom varje år 400 kr som återbetalas efter fullgjord jourtjänstgöring.

Dessutom bestämdes på allmänna höstmötet att 500 kr debiteras ut som ett engångsbelopp för 2023 p.g.a. ökade och osäkra driftskostnader på el, vatten och renhållning.

Anm. Halva beloppen för att bli ny medlem efter 1 juli

Anmälningsblankett för olika medlemskap finns här >>