NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

Flygutbildning i Nordvästra Skånes Flygklubb

Din flygutbildning från A till Ö

Teoretisk utbildning

Teoriutbildningen till våra tre certifikat är gemensam och inkluderar kurs för flygradiotelefoni. Studieschemat anpassas med hänsyn till skollov och högtider. Studiehjälp och vägledning erhåller du som elev direkt av teorilärarna eller flygskolans funktionärer.

Lektionsbaserad teori

Teorikursen består av lärarledda lektioner med kursstart i oktober och kursavslutning i maj. Våra intruktörer innehar stor erfarenhet av privat, kommersiell och militär luftfart. Stor del av vår lärarkår är också avktiva inom det kommersiella flyget.

Distansbaserad teori

Vi kan också erbjuda distansbaserad teori för LAPL och PPL med kursstarter från januari till juni. Kursen består till nästan 100% av självstudier via en internetbaserad plattform där du som elev kan läsa i din egen takt. Support och studiestöd finns tillgängligt under hela kursen från teoriinstruktörer och funktionärer inom flygskolan.

Provskrivning & examination

I varje ämne skrivs ett slutprov för att verifiera att man besitter de nödvändiga kunskaperna för sitt certifikat, ett så kallat skolprov. Proven skrivs hos oss på flygskolan i våra lokaler. Skolproven är till för att säkerställa att korrekt kunskapsnivå är uppnådd innan man skriver sitt slutgiltiga prov i varje ämne för Transportstyrelsen.

PEXO är Transportstyrelsens system för teoriexamination där slutprovet i varje ämne skrivs. Nordvästra Skånes Flygklubb är godkänd som PEXO-Provplats och ger våra elever möjlighet att genomföra hela sin teoriexamination i klubbens lokaler. För UL skrivs endast ett prov i varje ämne då skolprovet även räknas som teoretisk examination för certifikatet.

Praktisk utbildning

Den praktiska flygutbildningen kan du påbörja när du vill! Våra flyginstruktörer står redo och ser fram emot att få flyga med dig. Från första flygpasset hela vägen fram till uppflygningen står våra instruktörer vid din sida!

Under den praktiska flygutbildningen lär du dig hur du framför ditt luftfartyg på ett säkert sätt och hur du blir en god befälhavare. Du lär dig bemästra de grundläggande övningarna vartefter utbildningen övergår i navigeringsflygningar. En bit in i utbildningen är det dags för din första ensamflygning där din instruktör låter dig flyga själv för allra första gången. En upplevelse som är väl ihågkommen bland alla piloter.

Flygpassen bokas direkt med din instruktör och utbildningstakten skräddarsys enligt dina önskemål.

Vi utbildar till följande certifikat

Ultralätt - UL-B

Ultralätt är som namnet antyder en klass av lättare flygplan begränsat till två personer och även en lägre max startvikt. Som innehavare av certifikatet UL-B får du följande befogenheter:

Light Aircraft License - LAPL(A)

Light Aircraft Pilot Licence är ett certifikat som kommit på senare år som ett komplement till det klassiska PPL certifikatet. Som LAPL innehavare får du möjlighet att ta med fler passagerare än UL-B samt även flyga de klassiska flygmaskinerna som Cessna och Piper. Som innehavare av ett LAPL får du följande befogenheter:

Följande behörigheter kan knytas till ett LAPL:

Private Pilot License - PPL(A)

Private Pilot License är den klassiska privatflygarcertifikatet som funnits i många år. Här kan du som pilot ta med ännu fler passagerare och flyga större maskiner än vad som är möjligt på ett LAPL. Detta är även det självklara valet för dig som vill gå vidare till högre certifikat för att arbeta som pilot. Som PPL-innehavare får du följande befogenheter:

Följande behörigheter kan knytas till ett PPL:

Tillgodoräknande av flygtid och bridgeutbildningar

Har du redan ett flygcertifikat och vill uppgradera så finns där många möjligheter. Vi erbjuder bland annat nedanstående kombinationer:

Finns inte ditt önskemål med i listan? Ta kontakt med oss!

Övriga utbildningar

Mörkerutbildning
Flygning under mörker är en ny dimension av flygning. Att navigera på upplysta städer, gator och radiofyrar är inte bara vackert utan utökar även flygandet till annat än dagtid. Ett perfekt komplement till en LAPL eller PPL innehavare som blivit varm i kläderna!

Befälhavarprogram
Går du i tankarna på att utbilda dig till kommersiell pilot och innehar ett PPL? Då har vi lösningen för dig! Vårt befälhavarprogram ger dig möjligheten att samla erfarenhet som befälhavare och uppnå de timkrav och färdigheter som krävs för nästa steg i utbildningen. Utbildningen består av teori och flygning där vi fördjupar oss i vad det innebär att vara befälhavare ombord på ett luftfartyg.

Rote
Att flyga i rote, eller formation, är en häftig upplevelse och utvecklar flygandet hos varje pilot. Lär dig förutse andra flygplans flygbanor och gör utflykterna tillsammans med andra flygplan i formation. Utbildningen går att knyta till samtliga certifikat som skolan utbildar till och är en utmärkt vidareutbildning för den som brinner för att flyga.

Lärartimme
Finns det något speciellt du vill träna på? Vi hjälper gärna till och skräddarsyr träning för just dina behov. Passa på att träna på de där sidvindslandningarna eller varför inte lite nödövningar? Vår träningsmiljö med korsande banor och stort luftrum med närhet till större flygplatser ger goda möjligheter till flygträning oavsett art.

Kontaktupgifter

UL Flygskolan
Alla frågor kring UL certifikat inkl. lärartimme UL.

INGVAR RYDBERG
Skolchef
Mobil: 0737-23 30 55
Email: ingvar.flygare@gmail.com

Nordvästra Skånes Flygklubb DTO
SE.DTO.0050
LAPL (A), PPL (A), Rote, Befälhavarprogam, Tillgodoräknanden/Bridge, Lärartimme LAPL (A) / PPL (A)

NICLAS MATHSON
Företrädare & Teorichef
Mobil: 0730 - 71 08 90
Email: dto@nsf.se

JESPER GAARDE
Bitr. Företrädare & Bitr. Teorichef
Mobil: 0763-23 55 85
Email: dto@nsf.se