NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

PROVLEKTION - NORDVÄSTRA SKÅNES FLYGSKOLA

Spaka Själv

Flygklubbens traditionella "Spaka Själv arrangemang" på vår och höst är mycket uppskattade och efterfrågade av alla flygintresserade.

Vi rekommenderar absolut alla som går i certifikatstankar att prova på hur det är att styra och manövrera i pilotens rätta element dvs från vänstersits i flygplanet och i luften.

Därför erbjuder Flygskolan möjlighet till att boka Provlektioner med våra instruktörer på individuell basis under hela året.

Är du mest nyfiken och allmänt flygintresserad - se nedan mer info
om våra "Prova På" möjligheter...


En Provlektion består av flera delar:

Den börjar med en teoretisk del med genomgång av de viktigaste grundprinciperna för flygning, sedan följer en "hands on" introduktion av flygplanet, instrument, reglage mm.
Den mest spännande delen brukar vara flyglektionen dvs taxning till start, själva starten och givetvis "spakövningarna" på höjd där man får känna på hur flygmaskinen reagerar på de egna spak- och pedalrörelserna för att svänga, stiga, sjunka eller bara att kunna hålla höjden.

Flygdelen varar ca en halvtimme. Efter landning följer en kort genomgång, sk debriefing, som alltid följer en flyglektion där man också får chans att fråga om nästan allt som berör vår verksamhet i allmänhet och flygutbildning i synnerhet.

Givetvis är det då också möjligt att direkt anmäla sig till flygskolan - vid anmälan inom sex månader efter provlektionen räknas provlektionens flygtid in som formell flygutbildningstid enligt respektive utbildnings kursschema (minst 20 tim för UL-B resp minst 45 tim för PPL)


Boka tid för flygskolans provlektion gör man enklast pr telefon direkt med Jan-Eric Persson på 070 250 2619 - eller genom att anmäla ditt intresse i formuläret här >>


Prova På - för de flesta flygintresserade

Vi kan också erbjuda möjlighet för 1-2 personer att få uppleva hur det är att flyga i privatflygplan - ett alternativ till flygskolans mer formella provlektion

Skicka epost till klubbflyg@nsf.se eller
anmäl ditt intresse och önskemål i formuläret här >>   så tar någon av klubbens piloter kontakt för att bestämma tid, omfattning, priser mm...

Presentkort - en uppskattad gåva

Många väljer att ge bort en Provlektion eller Prova-På-flygning och kan då få ett presentkort/gåvobevis utställt i mottagarens namn

Ring och tala med Jan-Eric om dina presentidéer på telefon 070-250 2619 så hjälper han till med det praktiska...