NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

Flygaktiviteter

Alla piloter och flygintresserade är välkomna till årets arrangemang

Maj
Premiär för årets FLYGFISK 26 maj
Juni
SPAKA SJÄLV 27-28 juni 2020
58
Augusti
SPAKA SJÄLV 22-23 augusti 2020
September
SPAKA SJÄLV 26-27 september 2020
Oktober
TEORI & KURS-INFORMATION 10 oktober
TEORI & KURS-INFORMATION 17 oktober