NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

TIMPRISER OCH UTBILDNINGSKOSTNADER

Uppgifterna gäller från 2023-10-02. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats

Hyrpriser - flygtidsdebitering

Flygplan Privat Ex. Bränsleskatt Skoltimme*
SE-KIU 1 895 1 674 1 352
SE-MDZ 1 290 1 182 960
SE-VUL 1 190
SE-GCM 1 945

En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen

Provlektioner & Introduktionsflygningar

Spaka självdagar - introflygning, 20 minuter, 1 person 995 kr
Spaka självdatar - introflygning, 20 minuter, 2-3 personer 1 195 kr
Spaka självdatar - provlektion, 20 minuter, 1 person 1 195 kr
Presentkort 30 min flygning 1 500 kr
Presentkort 45 min flygning 2 250 kr
Presentkort 60 min flygning 3 000 kr

Flygutbildningskostnader

Utbildning Kostnad
UL-B 53 000 kr
LAPL (A) Evektor Sportstar 83 000 kr
LAPL (A) Piper PA28 95 000 kr
PPL (A) Evektor Sportstar 95 000 kr
PPL (A) Piper PA28 124 000 kr
UL-B till LAPL (A) 56 000 kr
LAPL (S) med TMG till LAPL (A)1 15 200 kr
LAPL (A) till PPL (A) 47 500 kr
Mörberutbildning 14 300 kr
Roteutbildning 14 970 kr
Flyginstruktör per timme exkl. flygplan       600 kr

1LAPL (S) med TMG-behörighet och minst 21 h på klassen.

Alla priser enligt kursplan. Ytterliggare utbildning debiteras per timme.
Kostnader för samtliga utbildningar inkluderar kostnad för huvudmedlemskap i flygklubben.
Reservation för felskrivningar och förändring av kostnader utom skolans kontroll.

Medlemsinsatser - Rabatter

Möjlighet till reducerade timpriser vid en medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån. Uppsägningstid 1 år.
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-