NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygklubben

NSF BOKNINGS- OCH ADMINISTRATIONSSYSTEM

myWeblogs admin- & bokningssystem - boka on-line här >>

Se bokningar av TEORISAL för TS PEXO prov on-line här >>

Bokningens Vett & Etikett

Hög tillgänglighet på våra flygplan är ett av flygklubbens kvalitetsmål.
Inte bara den tekniska statusen påverkar tillgängligheten utan också i högsta grad hur vi bokar upp tid i förhållande till hur vi i verkligheten behöver flygplanet
Vi som flyger är rätt så många om ytterst få flygplansindivider just nu - hjälp till att boka med förnuft för ökad tillgänglighet..

Bokningslängden. Boka inte längre tid än du behöver flygplanet, det går ju oftast att förlänga tiden om så behövs även via smartphones numera..

Starttiden i myWebLog ska vara från den tidpunkt då flygplanet behövs för tillsyn före flygning - inte när man tänker anlända till flygklubben, ta en fika, kolla vädret, genomgång med lärare, skicka färdplan osv. (!)
myWebLog ger oss möjlighet att även välja minuttalen 15-30-45

Sluttiden är då lämpligen när du beräknar ha landat, parkerat och tvättat av flygplanet...

Boka av/radera bokning direkt om du blir försenade eller inte kan/ska flyga - oberoende av orsak

Korta ner, dvs avsluta din bokning om du är tillbaka efter flygningen tidigare än bokat. Det finns en särskild knapp för detta..

Lärarjour. Den gulmarkerade bokningen är en signal, främst till elever, om att lärare med behörighet för just detta flygplan finns tillgänglig under denna tid. Det är fritt att boka privatflygning även på gula fält upp till ca 36 timmar innan tidpunkt då flygplanet behöv/önskas. Vill man utnyttja lärarjourtid till annat än skolning men med längre framförhållning så kontakta jourläraren först..

Loggningens "finesser"

Logga alltid din flygning direkt efter du skrivit i flygplanets resedagbok - då ökar chansen att uppgifterna stämmer exakt - viktigt för bl.a serviceplanering.
myWeblog rundar av start- och landningsklockslagen till närmaste 5 minuter
Notera och logga alltid Tachotiderna med fyra siffror + en decimal, t.ex 7890,5
Systemet föreslår en tacho-UT-tid baserat på senaste flygnings tacho-IN, jämför flygtid mot tachotid och varnar för stora avvikelser
Glöm inte notera och logga tankning och påfylld olja - viktigt !