NSF
Nordvästra Skånes Flygklubb

Flygskolan

Ultralätt

Det Ultralätta flyget (UL) är en snabbt växande sportflygningsgren i Sverige p.g.a. sina väsentligt lägre utbildnings- och driftskostnader. UL-flyget har utvecklats från ren hobbyverksamhet till att idag kunna erbjuda moderna flygmaskiner med god prestanda och bekvämlighet - den nya lilla sportflygklassen UL-B


Flygskolan

Flygskolan vid Nordvästra Skånes Flygklubb är sedan november 2003 av KSAK-Motorflygförbundet också en registrerad UL-B flygskola. Utbildningen sker i egna teorilokaler och på kommunens flygfält i Höganäs som klubben sköter och driver
Flygskolan har tillgång till klubbens Eurostar UL-flygplan SE-VKK m/2006.
Teorikurserna håller mycket hög nivå och vi läser tillsammans med kurserna för privatflygarcertifikat PPL som traditionellt bedrivs i klubbens regi. Trots att UL-B flyget är relativt nytt i Sverige har vi därför i klubben tillgång till en liten grupp flyglärare/flyginstruktörer med mångårig och mångfacetterad erfarenhet av flygutbildning.


Teorikurserna

Du kan börja skolflyga meddetsamma efter anmälan och klarar av teorin under sommarens på egen hand med stöd från lärarna eller underhöst/vinter-kursen.
Studieschemat på höst/vinterkursen anpassas med hänsyn till elever och lärare och är delvis koncentrerat av intensivtyp. Vi kan erbjuda skolflygning också på veckodagar/kvällar...
Ring gärna och snacka flygutbildning med oss, beställ tid för ett besök eller en provflygning - 042 342980
Du kan också mejla till flygskolan[AT]nsf.se eller skicka in en intresseanmälan till oss direkt här >>

Både teori och praktik samtidigt för bästa resultat
Teorikurserna pågår traditionellt från mitten av oktober till slutet av april och innehåller drygt 100 lektioner samt 3 formella prov plus studiebesök hos någon närliggande flygledning.

Vi läser alltså både höst- och vårtemin men lektionerna är fördelat på några få koncentrerade studiehelger, naturligtvis med uppehåll för de vanliga skolloven.
Studiehjälp mm vägledning erhåller du när så behövs direkt av teorilärarna eller skolans funktionärer.
Arbetsuppgifter och självstudier förekommer i stor omfattning.
Flygskolans teoriexamination ingår i utbildningen.

Teorikurserna omfattar följande delämnen:

• Luftfartyg generellt
   Flygplanets konstruktion i stort. Motor- och instrumentlära.

• Flygningens grundprinciper, aerodynamik
   Vad är det som gör att flygplanet kan flyga och att du kan manövrera det..

• Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
   Trafikregler för luftfarten. Certifikatbestämmelser. Drifts- och säkerhetsbestämmelser.

Flygradiotelefoni (inkl formellt behörighetsprov)
   Kommunikation mellan pilot och trafikledning/flygtrafik
   Svenska, alternativt svenska och engelska (för utlandsflygning)
   Lite radioteori samt standarduttryck, bokstavering.

• Navigation
   Karta och kompass, radionavigering och lite om GPS
   Det finns inga vägskyltar i luften...

• Flygoperativa procedurer
   Luftrummets uppdelning. Informationssystem, bestämmelser och procedurer för säker flygning.

• Prestanda och färdplanering
   Flygplanets handbok, tabeller och prestandaberäkningar t.ex vikt och balans, bränsleåtgång mm.

• Människans förutsättningar och begränsningar
   Orienterande ämne i flygmedicin och psykologi. Stressfaktorer. Hur du som pilot reagerar fysiskt och psykiskt.

• Meteorologi
  Grundläggande om atmosfären och vädersystem. Läsa väderkartor och tolka prognoser.
  Lär dej att förstå och förutse väder och dess inverkan på flygningen.


Vad krävs för att få börja skolflyga?

Elevtillstånd krävs enlig Transportstyrelsen innan första ensamskolflygningen får påbörjas – det tar ca tre veckor att skaffa tillståndet som gäller lika länga som läkarintyget (se nedan)

Åldersgränsen för ett UL certifikat är 17 år men det går utmärkt att påbörja flygutbildningen vid 16 års ålder.
Teorin kan man såklart starta med tidigare....

Personligt. Du bör som elev inte väga mer än ca 95 kg beroende på det lätta flygplanets begränsade lastförmåga ca 175 kg inkl bränsle

Ansökan om Elevtillstånd till Transportstyrelsen görs på särskild blankett. Blanketten får du av oss
Bifoga till ansökanett personbevis för studier, där medborgarskap och födelseort framgår
Ring och beställ av skattemyndigheten eller beställ via internet här
Du behöver till ansökan också ett läkarintyg som erhålles efter godkänd läkarundersökning utförd av auktoriserad flygläkare
Intyget skickar läkaren direkt till TS.


Skolflygningen

Du kan börja nästan direkt ! Vi skolflyger nästan hela året - både vardagar och helger. Ej schemabundna flyglektioner efter överenskommelse med flyglärarna.
Du behöver i din Pilot Logbook minst 20 flygtimmar varav minst 4 tim enkelkommando (EK)
De allra flesta brukar behöva drygt 20 timmar i praktiken. Eftersom UL-utbildningen är kort och fokuserad så behöver man enligt bestämmelserna sedan ytterligare 10 timmar loggad tid för att få ta passagerare.


Provlektion - utmärkt början...

Att ta en provlektion tillsammans med någon av våra flyginstruktörer är ett bra sätt att bekanta sig med UL-flygningen. Mer information om provlektionerna finns via menyn till vänster..